Трюфели

Трюфелите са едни от най-вкусните плодове, които виреят в почвата и са част от подземните съкровище. Със своя силен и уникален аромат, трюфелите са част от мистериозните видове на растителния свят. Неправилната форма на трюфелите още от античността е изумявала ботаници и природонаучни изследователи, пазейки и до днес своите тайни.

Какво представляват трюфелите? 

Трюфелите са вид гъби, които растат под земята и които са свързани с кореновата система на дървото посредством нишковидни клетки наречени „хифи”. 

Трюфелите се разделят на две основни групи - семейства  Tuberacee – малки грудки и Terfiziacee – дорсални, като най-търсени са тези от семейството на Tuberacee или дорсални. Тези видове гъби живеят в симбиоза с определен растителен вид, често срещан в нашите гори като: бук, дъб, топола, върба, в отделни случаи с иглолистни дървета.

Растението, с което трюфела живее в симбиоза определя вкуса, аромата и цвета му. 
Формата на трюфела е в зависимост от спецификата на терена и твърдостта на почвата.
Всички гъби имат обща характерна черта и тя е липсата на хлорофил, в следствие на което не могат да произвеждат органично вещество необходимо за растежа им, и по тази причина го заимстват от други организми, живи или мъртви, ставайки паразити или сапрофити, или формират с живия „приемник” симбиоза взаимно полезна, представляваща биологично единство наречено „микориза”Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Исторически данни 

Римляните са наричали микоризата с краткото наименование „Tuber”, което от латински в превод означава подутина, оток. Аристотел и други автори от античността, като Питагор са смятали трюфела за афродизиак, докато Плутарх е смятал, че трюфелите са се образували в следствие на атмосферните условия с помощта на светкавиците и гръмотевиците, като резултат от гниенето на повалени стъбла на дърветата – майка или от торф получена при процеса на гниене на растенията. 

Тerrae Тuffolae, като наименование за трюфели е използвано през ХІІ век. По-късно това наименование е трансформирано в „Tartuffole”, от където произлиза Tartufo/Trufa или трюфели. Историята на трюфелите е толкова назад във времето, че е трудно да се разграничи фантазията от реалността. Със сигурност се знае, че 3000 години преди Хр., вавилонците са били впечатлени от този „мистериозен” дар на природата. Най-вероятно това са били трюфели от рода на Tarfezia Leonis, които и днес могат да бъдат намерени в песъчливи почви и които са били широко разпространени в Мала Азия.

В античността специфичните белези на този вид гъба, класифицирана днес като част от семейство Аскомицети – торбести гъби, клас „Tuberales”, вид „Tuber”, живееща под повърхността без коренова система, е станала обект на множество легенди свързани с произхода и свойствата й.

Цената на трюфелите и по онова време е била доста висока. Използвана при приготвянето на ястия е придавала невероятен аромат. Доказано било и свойството и на афродизиак, посветено на Венера от езичниците.

Това схващане е било изповядвано много векове, поддържано от велики мислители и хора на науката като Питагор и Гален от Пергам, които са казвали, че:

 „трюфелите са много питателни и доставящи наслада”

Годината, която се оказва базова относно научните изследвания на трюфелите е 1831. Година, в която е публикувана Монографията „Tuberacearum” на Карло Витадини. Научната разработка съдържа основата на модерната наука за трюфелите, включваща както терминологията отнасяща се до тях, така и определени несъвършенства коригирани в последствие. Витадини описва голяма част от семейството на трюфелите въз основа на научни критерии, избягвайки съществуващите противоречия. В знак на благодарност към работата му  научните наименования на много от видовете трюфели съдържат неговото име като например: Tuber melanosporum Vittadini  /черен трюфел/, Tuber Borchii Vittadini /бял трюфел/ и др.

Микориза в кореновата система на растения 
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com