Период на растеж на трюфела 
Атмосферните условия са много важни за доброто развитие на трюфелите. Отделни видове трюфели, като: T. magnatum и T. uncinatum предпочитат терени с континентален и умерено континентален климат, характеризиращи се с топло лято, влажна есен и студена зима. Този климат е характерен и за Румъния, където могат да бъдат отглеждани TUBER MELANOSPORUM, TUBER AESTIVUM TUBER UNICINATUM, TUBER MAGNATUM PICO, TUBER BORCHII VITTAD, последните предпочитат по топлите лета, с висока влажност.
Различните видове трюфели се нуждаят от определени климатични условия за да изградят тялото за плододаване и по тази причина периода на растеж и събиране на трюфелите е различен.i
f
m
a
m
i
i
a
s
o
n
d
Tuber nigrum
X
X
XX
X
Tuber brumale
X
X
X
X


X
X
Tuber aestivum
_
_
_
_
X
X
X
X
X
X
X
_
Tuber uncinatum
X
XX
X
X
Tuber mesentericum
X
X
X
X
X
X
X
X
Tuber magnatum
_
_

_
_
X
X
X
Tuber borchii vitt.

X
X
X
XВИДОВЕ ТРЮФЕЛИ 
ПЕРИОД НА ПЛОДОДАВАНЕ 
X    период на растеж и наедряване
_     период с нисък рандеман

Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com