Рентабилност
Трюфелните култури започват да плододават на 5, 7 или на 10-та година, като трюфелни култури са били открити при някои видове и след  4 година. Добива от 1 хектар залесен с черен трюфел е около 40-80 кг., докато при летния трюфел  добива варира от 100 до 150 кг. за хектар.

Цената на черните трюфели /черен летен трюфел, зимен черен трюфел и uncinatum/ по борсови цени са от 100 – 500 евро за килограм в зависимост от вида. Цените на Tuber  Melanosporum Vittad  и Tuber Borchi Vittad са между 500 – 800 евро за килограм.

Друго предимство на този вид култура е това, че могат да се използват терени, които не биха могли да се използват за отглеждане на традиционни култури. Такива терени са крайречните и скалисти  - които са идеалните за отглеждането на трюфелите.

Поради липсата на влага и дъжд в природата, естественият процес на образуване на трюфели е намалял до минимум. Единствените, които добиват трюфели са собствениците на трюфелни насаждения, които ги напояват допълнително. При отглеждането на трюфелни насаждения допълнителното напояване е задължително при липсата на естествена влага и дъжд. В бъдеще трюфелите няма да могат да се намират свободно в природата, поради климатичните промени, липсата на законодателство в тази област и наличието на календар указващ периода на събиране на трюфелите, който да бъде спазван.
Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com