Новини относно трюфелите

Новини относно трюфелите

Белия трюфел - част от семейството на трюфелите

Научно изследователския университет Туска, Витербо – Италия в сътрудничество с д-р инж. лесовъд  Марко Доминичи са успели да микоризират растения с бял трюфел постигайки много добри резултати.  Поради което са били засадени трюфелни плантации с микоризирани растения с мицел на бялият трюфел, плантации с висока рентабилност.

Белия трюфел е претенциозна разновидност, що се отнася до влажността и проводимостта на почвата. На първо място почвата трябва да е наситена с варовиков пясък, но в същото време да не съдържа силиций. Белият трюфел вирее по бреговете на реките и по точно непосредствено до коритата на реките по тяхното течение и това не е случайно, тъй като белия трюфел е в симбиоза с тополата и акацията. Има случаи в които белия трюфел е в симбиоза и с дъба.

Елементите, които характеризират предпочитания вид почва от белия трюфел са нивото на pH,  което трябва да е в границите 8-8,5, съставът на почвата трябва да включва варовиков пясък и малко глина, което ще рече, че почвата следва да бъде песъчливо - глинеста. Относно култивирането на белия трюфел, там където условията са идеални – резултатите са оптимални. Разстоянията при засаждане на микрозираните растения са 5х4 – 4х4.

Що се отнася до растенията в разсадниците, микрозиираните фиданки би трябвало да са сертифицирани.

Тук искаме да направим едно уточнение отнасящо се до „перфектната” почва за култивирането на белия трюфел, и то е че преди засаждането на микрозираните фиданки следва да се направи физикохимичен анализ на почвата. Микрозираните растения с бял трюфел ,с които разполагаме ние и  предлагаме са бял габър и дъб.


Предимствата на тръбите Shelter

Тръбите Shelter имат особено важно значение за доброто, правилното и бързото развитие на фиданките. Същите са използвани с успех в областта на лесовъдството, овощарството, лозарството и др. Тръбите спомагат за растежа на растенията и едновременно с това ги предпазват както от дивите животни така и от замръзване.

Уникалните характеристики на тръбите спомагат за постигане оптимални условия посредством ефекта на микроклимата, който има във вътрешността на тръбата. Този микроклимат се постигна благодарение на цвета и  двойните стени  на тръбата както и на начина на трансмисия на светлината .

Изграждане на трюфелните насаждения „до ключ”


На всички заинтересовани лица  предлагаме нашите услуги по изграждането на трюфелни плантации „до ключ”.  Подробностите относно изграждането на насажденията ще бъдат уточнени с клиента в момента на подписването на договора.


Изследване на терените в Румъния


Отглеждането на трюфелни култури е възможно само след анализ на терените от сертифицирана организация и използването на микрозирани растения с необходимия гаранционен сертификат, издаден от одобрени и сертифицирани национални и европейски организации. При необходимост почвените проби могат да бъдат изпратени в Италия, където ще бъдат подложени на обстоен анализ

Насаждения с  леска защитени с тръби Shelter / 1 хектар/. 
Тръби Shelter. 

Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com