Поддръжка на трюфелните насаждения 


1.    Подрязване на фиданките
2.    Лечение на фиданките

Строго забранено е използването на каквито и да е било изкуствени торове и/или добавки, с изключение на калций / за повишаване нивото на pH и то само по предписание на съответния специалист/. Близо до трюфелното насаждение не се препоръчва засяването на трева.
3.    Напояване на трюфелните насаждения
Количеството вода зависи от размерите на трюфелните насаждения и от големината на защитната корона на фиданката.
Напояването започва с количество от около 4-5 литра на всеки 4-5 дни в сухия период до достигане на площта обхваната от защитната корона на фиданката, което при възрастни растения достига до около 2-3 метра. Количеството на водата се определя  като се има  предвид, че водата трябва да достигне на дълбочина до 30 см. като по този начин средно се разходват от 100 до 200 литра месечно. Много важен се оказва и начинът за напояване, който трябва да става посредством  микродисперсионно напояване, тъй като водата трябва да навлиза в почвата бавно и да достигне до кореновата система на растението.Дейности по поддръжка на терена с трюфелни насаждения 
Косене на тревата с косачки или ръчно

ВНИМАНИЕ НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОГЪН ИЛИ ХЕРБИЦИДИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЕВАТА.
Обогатяването на почвата с кислород се осъществява чрез прекопаване. 


Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com