Поддръжка на насажденията с леска 


1-ва година
- резитба с цел поддръжка
- премахване на мъртви растения
- 1-2 ръчно отстраняване на тревите около фиданките
- 2-3 пъти фрезоване с цел контролиране на тревата

2-ра година
- пролетно локално подобряване на почвеното плодородие
- 1-2 ръчно отстраняване на тревите около фиданките
- 2-3 пъти фрезоване с цел контролиране на тревата

3-та и 4-та година
- резитба за поддръжка
- пролетно локално подобряване на почвеното плодородие
- 1-2 ръчно отстраняване на тревите около фиданките
- 2-3 пъти фрезоване с цел контролиране на тревата
- премахване на ластари 
- фитосанитарна обработка със сяра на прах против ръжда причинена от акари и евентуално ако е необходимо третиране с инсектициди, но само под наблюдението на агроном.

5-та – 7-ма година
- подрязване
- по-дълбоко пролетно разрохкване
- разрохкване между редовете
- премахване на ластарите
- фитосанитарна обработка със сяра на прах против ръжда причинена от акари и евентуално ако е необходимо третиране с инсектициди, но само под наблюдението на агроном.
- събиране на плодовете

8-ма година
- резитба за плододаване
- практики за подобряване на плодородието през пролетта и есента
- разрохкване между редовете
- премахване на ластарите
- комплексна борба против вредителите
- събиране на плодовете

Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Напояване на насажденията 

Напояването на насажденията може да бъде микродисперсионно, капково или по начин удобен за клиента. 
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com