IL TARTUFO ALBA след като анализира разположението и надморското равнище на терена е в състояние да Ви предложи цялостно техническо обслужване, от което ще се нуждаете, ще Ви помага и съветва, за да избегнете евентуалните типични затруднения породени от липсата на опит в тази област с цел да получите максимални резултати при отглеждането на този вид култура. 

Периодична проверка на насажденията
Изкупуване на лешниците
Техническо обслужване
Избор на терен
При избора на терен за създаване на лешниковите култури трябва да се имат в предвид съвместимостта на фактори, които определят развитието на фиданките. Фиданките са снабдени със фитосанитарен и качествен сертификат. Почвен анализ 
Подготовка на терена 
Засаждане на фиданките 
Анализ на терена и култивиране на лешниковите насаждения
Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com( натиснете тук )
( натиснете тук )
( натиснете тук )
Dluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com