Новости при лешниците 


Значението на тръбите Шелтер.

Нашата цел е да направим по лека работата на нашите партньори чрез подобряване качеството на насажденията и намаляване на разходите за обработката и поддръжката им. Тръбите за защита на растенията спомагат за едно по-добро развитие на фиданките, посредством създаване на по-благоприятен микроклимат във вътрешността на тръбата, което води до усилен растеж и развитие на фиданките с около 60% повече. Като в същото време служи и за защита срещу животински вредители /кози, зайци, овце, сърни и др./  Уникалните свойства на тръбите предлагат оптимални условия за развитие чрез ефекта на микроклимат създаден във вътрешността на тръбата, дори и в случаите на продължителен период на ниски температури. Уникалните свойства на тръбата се дължат на цвета,  двойните стени и възможността за препращане на светлината към кореновата система на растението..


Готови лешникови насаждения

Информираме всички заинтересовани лица, че нашите специалисти по тяхно искане могат да извършат всички дейности необходими за създаването на лешникови насаждения. Всички подробности ще бъдат уточнени с клиента в момента на подписването на договора.

Фиданките се доставят в саксии, което е спомага за целогодишното засаждане на фиданките. Фиданките са на възраст от 2- 2.5 г.

Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com