Събития


Печатни издания 
Телевизионни репортажи 
Участие в международен панаир по земеделие  - Аграра Клуж Напока – 2- 6 май 2012г.
Участие в конференция в Бая Маре, организирана по молба на наш клиент
Снимки от проведена конференция на 16.03.2012г. в Алба Мал Център, организиран от IL TARTUFO ALBA
Участие в конференция организирана от DADR Дъмбовица
Участие в конференция организирана от Окръжния съвет на окръг Джурджу / международен бизнес център Danubius 24.04.2012
Посещение в Италия с румънски инвеститори в периода 21-24.01.2012г.
Наблюдение и контрол на микоризацията на растенията
Черен зимен трюфел добит от трюфелни насаждения
инж. Ioan Sabau  и инж. Aurel Constantin с черен зимен трюфел.
Проф. Risnoveanu Luxita  с инж. Ioan Sabau  и инж.Aurel Constantin.
Г-жа сертиф. Проф. Рисковяну Луксита заедно с инж. д-р по горите Марко Доминичи извършват контрол на микоризата
Saviato Luigi  - представител на партньорска организация от Италия с Constsntin Aurel  - производител на трюфели
Constantin Aurel на посещение с цел запознаване с трюфелната култура
Г-н Константин Аурел, бизнесмен, на информационно посещение за създаване на трюфелни култури
Отбелязване на растенията, влезли в цикъл продукция
Собственици на трюфелни насаждения с Алдовино Доминичи – собственик на партньорска организация от Италия.
Добиване на Трюфели от трюфелна култура, реализирана с космат дъб, микоризиран в 4-та година
Изследване качествата на трюфелите
Черен зимен трюфел добит от трюфелни насаждения
Помощ онлайн
Участие в изложение Априлци – Агрария 14 – 16.09.2012
Участие в кулинарно изложение Алба
Посещение в Италия в периода 04- 06 октомври 2012 г. на представителя на IL TARTUFO ALBA  - Нуци Лазар
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com( натиснете тук )
( натиснете тук )
Dluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com
Днес 28 Май в Областната Администрация-Русе беше организиран, симпозиум  на тема „Лещниково трюфелови култури:която е една алтернатива на традиционните култри” . Събитието бе организирано от Danubius Еврорегион и Граничен бизнес център Danubius Гюргево, с подкрепата на Областния Управител-Русе и беше посветен на земеделските производители и специалисти от местните власти. По време на срещата, бяха представени условият за създаване на лещникова култура микоризирани с трюфелови мицели снабдени от обществото SC.IL TARTUFO ALBA SRL.На симпозиума присъстваха важни представители на местните власти и бизнес лидери на местните от  Гюргево и Русе: Обласетн управител г-н Калчев и Aylean Karamehmedovic заместник областен управител на област Русе, г-жа Лили Ганчева- директор на Еврорегион Данубиус, г-н Николае Флорин- член на румънският парламент, г-н Думитру Беяну- публичния администратор на окръг Гюргево, г-н Марюс Чокою- директор Разплащателната агенция за развитие на селските райони и рибарството, г-н Даниел Иван-директор Земеделска камара Гюргево, бизнесмен Габриел  Карамида и други.
Целта на срещата беше за  насърчаване и разпространяване на информация за инвестиционните възможности в трюфеловите култури, нова област, много печеливща,  която представлява реална алтернатива на традиционните култури. Събитието беше отлична възможност да се засили сътрудничеството между институциите „Румъния, България и бизнеса в двете страни.